Ασεξουαλικότητα: Τι σημαίνει και τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ασεξουαλικότητα υπάρχει σε ένα φάσμα και σημαίνει ότι η σεξουαλική έλξη δεν είναι στο ραντάρ, αλλά η αγάπη είναι. Η κατανόηση της ασεξουαλικότητας μπορεί να είναι περίπλοκη. Εδώ, βοήθεια ειδικών.